ตี ซี้ หุ้น ตอน“คำว่า ไม่มีเวลา” เป็นแค่ข้ออ้างในการลงมือทำ