พื้นฐานตลาดหุ้นอเมริกา

Free

รายละเอียด

รายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

 • เนื้อหาทั้งหมด 6
 • ระยะเวลา 1 hours 47 minute
 • จำนวนผู้เข้าเรียน 30540

เนื้อหาคอร์สนี้

  • EP 1 : ภาพรวมพื้นฐานการลงทุนในตลาดหุ้น
   28 นาที
  • EP 2 : การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ
   19 นาที
  • EP 3 : การเปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศ
   18 นาที
  • EP 4 : พื้นฐานตลาดหุ้นอเมริกา
   10 นาที
  • EP 5 : Step to Success
   14 นาที
  • EP 6 : Compound interest
   13 นาที

เสียงตอบรับจากคอร์สนี้

Free