Speed strategy [F]

7,900฿

รายละเอียด

รายละเอียดคอร์สเพิ่มเติม

 • เนื้อหาทั้งหมด 7
 • ระยะเวลา 18 hours 8 minute
 • จำนวนผู้เข้าเรียน 870

เนื้อหาคอร์สนี้

 • Speed strategy 0/7

  • เอกสารประกอบการเรียน Speed Trade
  • Live Full course Speed Trade 1
   1 ชั่วโมง 57 นาที
  • Live Full course Speed Trade 2
   2 ชั่วโมง 11 นาที
  • Live Full course Speed Trade 3
   2 ชั่วโมง 15 นาที
  • Live Full course Speed Trade 4
   1 ชั่วโมง 59 นาที
  • Live Full course Speed Trade 5
   1 ชั่วโมง 52 นาที
  • Live Full course Speed Trade 6
   1 ชั่วโมง 54 นาที

เสียงตอบรับจากคอร์สนี้

7,900฿