สัมมนาฟรี

สัมมนา ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น

รับ 33 ท่าน !!

สัมมนา โคราช

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช

รับ 24 ท่าน !!

สัมมนา ระยอง

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง

รับ 37 ท่าน !!

สัมมนา ปราจีนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมแคนทารี่ 304 ปราจีนบุรี

รับ 46 ท่าน !!

สัมมนา ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

รับ 46 ท่าน !!

สัมมนา นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

รับ 106 ท่าน !!

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนั้นกดปุ่ม Send

Send

หลังจากท่านกดปุ่ม Send ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านเพื่อรับสิทธ์