สัมมนาฟรี

สัมมนา นครปฐม

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

รับ 0 ท่าน !!

สัมมนา ศรีราชา

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา

รับ 11 ท่าน !!

สัมมนา กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

รับ 25 ท่าน !!

สัมมนา สุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมวังใต้

รับ 121 ท่าน !!

สัมมนา ราชพฤกษ์

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์

รับ 126 ท่าน !!

สัมมนา อยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมคามิโอ อยุธยา

รับ 147 ท่าน !!

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนั้นกดปุ่ม Send

Send

หลังจากท่านกดปุ่ม Send ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านเพื่อรับสิทธ์