สัมมนาฟรี

สัมมนา กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน

รับ 98 ท่าน !!

สัมมนา ภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

รับ 2 ท่าน !!

สัมมนา อยุธยา

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
เวลา 12:30น. – 17:00น. เริ่มลงทะเบียน 12:00น.
สถานที่ ณ โรงแรมคามิโอ อยุธยา

รับ 51 ท่าน !!

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หลังจากนั้นกดปุ่ม Send

Send

หลังจากท่านกดปุ่ม Send ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านเพื่อรับสิทธ์